روانشناسی در شرطبندی

ماهیت عدم قطعیت در شرط بندی
شهریور, 1397 بدون نظر روانشناسی در شرطبندی, مقالات آموزشی
ماهیت عدم قطعیت در شرط بندی واقعا شانس چیست؟ احتمال کوانتومی و نحوه ارتباط آن با شرط بندی چیست؟ ماهیت عدم قطعیت در شرط بندی  قدمت شرطبندی به هزاران سال پیش میرسد در حالی که نحوه شرط بستن ما و چیزهایی که بر روی ان شرط میبندیم در این ...
ادامه مطلب
ارتباط شرطها و وقایع با یکدیگر
شهریور, 1397 بدون نظر روانشناسی در شرطبندی, مقالات آموزشی
ارتباط شرطها و وقایع با یکدیگر از دیدگاه آماری نتایج مسابقات مستقل از یکدیگر هستند و بر روی هم تاثیری ندارند بنابراین احساس اینکه چون بازی قبلی را برده ام پس روی شانس هستم و این بازی را هم خواهم برد کاملا اشتباه است. همچین شما می توانید از ...
ادامه مطلب
خرد جمعی چگونه کار میکند؟
مرداد, 1397 بدون نظر روانشناسی در شرطبندی, مقالات آموزشی
خرد جمعی چگونه کار میکند؟ خرد جمعی از میانگین برآوردها و پیش بینیهای افراد مختلف ایجاد میشود. خرد جمعی چگونه کار میکند؟ شرکت کنندگان بصورت مساوی تخمینها و پیش بینیهای خود را ارائه میدهند و میانگین این پیش بینیها است که باعث ایجاد یک نتیجه مطلوب میشود. حدس زدن ...
ادامه مطلب
پارادوکس مهارت چیست ؟
مرداد, 1397 بدون نظر روانشناسی در شرطبندی, مقالات آموزشی
نگاه کردن از جنبه مالی به ورزش نشان میدهد که شرطبندی مخلوطی از مهارت و شانس است . کلید موفقیت بلند مدت بردن شرطها نیست بلکه پیدا کردن ارزش و سود مداوم است . پیشنهادهای شرطبندی معمولا قول میدهند که نرخهای بالایی از برد را بدست بیاورند ولی آیا ...
ادامه مطلب